Delta i Europeiska mobilitetsveckan

För hållbara resor och transporter

Kommuner kan nu anmäla deltagande i Europeiska mobilitetsveckan. För övriga aktörer är anmälan öppen året runt; region, regional kollektivtrafikmyndighet, företag eller frivilligorganisation.

Europeiska mobilitetsveckan äger rum den 16–22 september varje år. Det är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter där deltagande kommuner utformar sina egna aktiviteter.
Det kan handla om att arrangera aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också lyfta resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Läs mer om Europeiska mobilitetsveckan och gör anmälan här. Länk till annan webbplats.