Säker cykling 2024

Kunskapshöjande webbinarium 14 maj

Vill du veta mer om de trafiksäkerhetsutmaningar som Sverige står inför och vad Trafikverket och andra gör för att bidra till en säker vägtrafik? Vill du få kunskap om effektiva trafiksäkerhetsåtgärder? Se och lyssna på intressanta föredrag om säker cykling i Trafikverkets webbinarieserie, för tredje året i rad.

Vid årets webbinarium på temat Säker cykling kommer Trafikverket redovisa hur Sveriges kommuner besvarat 2023 års enkät om systematiskt arbete för säker gång och cykeltrafik. NTF berättar om resultaten från sin inventering av gång- cykel- och mopedpassager (GCM-passager) i 20 kommuner samt genomförda stickprov på drift och underhåll av GCM-banor.
Vidare kommer VTI att berätta om en ny genomförd studie om elsparkcyklar. Forskaren Karin Brolin är inbjuden för att prata om cykelolyckor i arbetslivet och Trafikverket beskriver vad man som arbetsgivare och beställare kan göra för mer säker cykling i tjänsten.

Du hittar 2024 års webbinarium här. Länk till annan webbplats.

Vill du titta på förra årets webbinarium så finns det här. Länk till annan webbplats.