Hoppa till innehåll

Kreativ ”Fish bowl” på Träffpunkt Cykelcentrum

Anna Niska, Erik Stigell och Aako Raoofi under Cykelcentrums Fish bowl. Foto: Jones Karlström.

De båda inspirationstalarna Erik Stigell, Naturvårdsverket, och Aako Raoofi, Västra Götalandsregionen, lyckades verkligen få igång den stora publiken på Cykelcentrums workshop på Transportforum. Med provocerande och inspirerande presentationer och frågeställningar lockades en lång rad personer upp till ”talarstolarna” för att säga emot, hålla med eller utveckla ämnet.

Erik Stigell inledde med en tankeväckande jämförelse mellan cykling på gym och cykling på en väg eller bana. Han påpekade att om han cyklar på gym så regleras allt från ljudnivå och ventilation till säkerheten i stort för honom som besökare. Om han däremot cyklar på en cykelbana så finns nästintill inga lagar för hur utformningen ska göra den säker för honom och alla andra som cyklar där. Tvärtom. Är cykelbanan laglöst land? frågade han.

Aako Raoofi utmanade synen på cykelns ansvar i samhället. Han ifrågasatte varför så stort ansvar läggs på cyklingen vad gäller allt från att rädda folkhälsan till klimat och miljö. Varför räcker det inte att cykeln erbjuder enkel och smidig transport från A till B? Något motsvarande ansvar läggs inte på bilen när det gäller bilvägar, som bara byggs och utformas för att erbjuda säkra och snabba transporter. Dessutom undrade han varför idealen för cykelbanor är att efterlikna bilvägar, med så rak och snabb transport som möjligt. Är det verkligen det vi vill ha? frågande han.

Vi vill tacka de båda inspiratörerna och alla som deltog i och bidrog till diskussionerna. Vi hoppas och tror att det bidrog till nya insikter och tankar. Tillsammans fortsätter vi vår strävan mot en säkrare och mer hållbar samhällsnorm med större fokus på aktiva trafikanter.