Hoppa till innehåll

Vad gäller vid en cykelöverfart?

Trafikskylt för cykelöverfart.
Foto: Peter Ekvall / Mostphotos.com

I den nya VTI rapporten Beteende och regeluppfattning vid cykelöverfarter: En explorativ studie har Sara Nygårdhs, forskare på VTI, undersökt dels hur cyklister och bilister beter sig vid cykelöverfarter, dels vilka regler de tror gäller där. Men, vad är t.ex. skillnaden på cykelöverfarter och cykelpassager, kan man fråga sig. I det ena fallet har cyklister väjningsplikt gentemot bilister i det andra är det tvärtom. Då utmärkningen för cykelpassage respektive cykelöverfart kan vara snarlik ur cyklistens perspektiv kan detta leda till förvirring.

– Det är tydligt att det är i rollen som cyklist som det kan vara svårt att förstå att man kommer till en
cykelöverfart, eftersom ledtrådar i form av vägmärken och annat ofta saknas på cykelvägen. Ur ett
bilistperspektiv är däremot informationen tydligare med vägmärken, vägmarkeringar och
hastighetsdämpande åtgärder riktade mot föraren. För en cyklist kan det därför upplevas svårare att
veta vilka regler som gäller och hur de ska tillämpas i olika situationer vid cykelöverfarter, säger Sara Nygårdhs.

Läs VTI rapport 1184 Beteende och regeluppfattning vid cykelöverfarter: En explorativ studie.