Hoppa till innehåll

Träffpunkt Cykelcentrum 2024

Dags för ett nytt paradigm?
Foto: Mikael Damkier / Mostphotos.com

Som vi har nämnt tidigare så arrangerar vi än en gång Träffpunkt Cykelcentrum under Transportforums första dag, 17 januari. Upplägget för Träffpunkt Cykelcentrum 2024 är en så kallad Fish Bowl där ämnen kopplat till cykling diskuteras. Målsättningen är att skapa en interaktiv och kreativ session där vi vågar ifrågasätta normer, djupt rotade tankesätt och tillsammans skapa nya tankebanor.

En Fish bowl går till på följande vis. Rummets stolar kommer att stå i en halvcirkel där tre stolar placeras bredvid varandra längst fram. Ett ämne introduceras kort. Presentationen avslutas med en frågeställning. Efter presentationen uppmanas deltagarna att vara aktiva och sätta sig i någon av de tre stolarna och kommentera frågeställningen. Personerna i de tre stolarna får säga sitt tills nya personer vill ta deras plats och bygga vidare på resonemanget, eller opponera sig. Under sessionen kommer flera olika frågeställningar diskuteras.

Läs mer om cykling under Transportforum 2024 här.

Läs mer om Transportforum 2024 här.