Hoppa till innehåll

Tre förslag för bättre luft och ekonomi

”Varje år beräknas minst 6 700 svenskar dö i förtid på grund av luftföroreningar, enligt IVL och Naturvårdsverket. Åtta av tio svenskar utsätts för alltför höga halter av skadliga partiklar från bland annat trafiken, utifrån WHO:s luftkvalitetsriktlinjer från 2021. De som drabbas hårdast av luftföroreningarna från fordon är barn, äldre, gravida och vissa kroniskt sjuka.”

Ur debattartikel av elva folkhälsoaktörer och forskare i Aktuell Hållbarhet 2023-10-19

Artikelförfattarna framhåller speciellt slutbetänkandet (SOU 2023:29) från regeringens kommitté för främjande av fysisk aktivitet (Främjafys) där det presenterades tre tydliga förslag för att främja aktiva transporter.

Läs debattartikeln med tre förslag för bättre luft och bättre ekonomi.