Hoppa till innehåll

Kommissionen har antagit den europeiska cykeldeklarationen!

”Vi har som målsättning att frigöra cyklingens fulla potential inom EU. Den här deklarationen erkänner cykling som en av de mest hållbara, tillgängliga och inkluderande, lågkostnads- och hälsofrämjande formerna för transport och rekreation, samt dess nyckelroll för det europeiska samhället och ekonomin. Deklarationen bör utgöra en strategisk kompass för befintliga och framtida policyer och initiativ kopplat till cykling.”

(Översatt från EU-kommissionens cykeldeklaration)

European Declaration on Cycling (pdf)

Pressmeddelande från ECF, European Cyclists’ Federation.