Hoppa till innehåll

Då kan vi nå klimatmålen i stället för att ge upp dem

Mer gång, cykel och kollektivtrafik är lösningen på ert klimatdilemma, regeringen! Det skriver en grupp bestående av mobilitetsforskare och företrädare för en rad organisationer inom hållbarhet och mobilitet i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

I stället för att ge upp mål som är svåra att nå med regeringens nuvarande politik, borde vi snabbt växla upp arbetet med både elektrifiering av fordonsflottan och en omställning till mer gång, cykel och kollektivtrafik.

Ur debattartikel på aktuellhallbarhet.se 2023-10-20

Läs hela debattartikeln här.