Hoppa till innehåll

Cykelstölder – ett samhällsproblem

Välkommen till Cykelcentrums seminarium (på plats och online) om cykelstölder och vad som kan göras åt dem.

Ett strategiskt projekt finansierat av Cykelcentrum visar att cykelstölder är vanligare och ett större problem än väntat. För den enskilde skapar det hinder för mobilitet och på samhällsnivå svårigheter att nå uppsatta mål om ökad cykling. Stulna cyklar innebär även stora kostnader såväl för den enskilde som för försäkringsbolag. Under seminariet presenteras rapporten Cykelstölder – Problemets omfattning och vägar framåt samt det arbete som faktiskt har inletts.

Mer information och anmälan till seminariet.