Hoppa till innehåll

Planera cykelbanor med hjälp av simulering

Guillermo Perez Castro i samtal med sin opponent.
Guillermo Pérez Castro i samtal med opponenten Professor Heather Kaths, Bergische Universität Wuppertal.
Foto: Johan Olstam.

Ett förbättrat stöd för simulering av cykeltrafik kan användas som ett effektivt verktyg för planering och utveckling av cykelinfrastruktur. I takt med att cykling blir en integrerad del av hållbar mobilitet blir det viktigt att förbättra planeringsstrategier som säkerställer att cykling också blir ett effektivt transportsätt. Även om trafiksimulering har använts flitigt för trafikplanering av andra transportsätt, saknas i stor utsträckning den här typen av modelleringsstöd för planering av cykeltrafiken. I en ny lic-avhandling presenterar Guillermo Pérez Castro, VTI, sitt arbete med att ta fram ett sådant stöd.

Med tanke på den stora variationen i cyklisters egenskaper blir användningen av mikroskopisk trafiksimulering, som inkluderar individuella egenskaper och preferenser, särskilt användbar för att utvärdera cykeltrafikens framkomlighet.

– Målet med avhandlingen är att undersöka grundläggande krav för mikroskopisk modellering och simulering av cykeltrafik på avskilda cykelbanesegment, genom att undersöka verklig trafik. Men också att vidareutveckla och utvärdera modelleringsmetoder som lämpar sig för simulering av cykeltrafik. För att kunna simulera cykeltrafik på rätt sätt måste vi förstå hur cyklister beter sig på vägarna och hur de samspelar med både infrastrukturen och andra cyklister, säger Guillermo.

Fortsättningen på arbetet kommer att fokusera på ytterligare modellutveckling, baserat på djupare analys av cyklisters beteende på cykelbanor och därefter implementering av utvecklade modelleringsmetoder. Målgruppen inkluderar främst trafikingenjörer, stadsplanerare och beslutsfattare som strävar efter ett mer hållbart transportsystem.

Läs Guillermos avhandling Towards microscopic models for bicycle traffic simulation här.