Hoppa till innehåll

Varför sker en cykelolycka egentligen?

I samarbete med företaget Hövding har VTI genomfört en studie för att belysa vad som bidrar till händelser där cykelhjälmen löser ut.

Foto på demolerad röd cykel.
Foto: Vicente Barcelo Varona / Mostphotos.com

Den uppblåsbara hjälmen Hövding – cylistens krockkudde – registrerar kontinuerligt accelerationer och när en hjälm löser ut registreras denna information hos företaget. Företaget skickar då ut en inbjudan till cyklisten om att besvara en webbenkät som även inkluderar en inbjudan att medverka i en intervju.

Den här studien bygger på data från de tre olika källorna – webbenkät, intervju och data från hjälmen – i syfte att öka förståelsen för varför en cykelolycka inträffar. Totalt besvarade 196 deltagare enkäten och 50 deltagare intervjuades. Dessutom samlades hjälmdata in från 355 cyklister, varav 264 cyklister hade varit inblandade i minst en händelse där hjälmen löst ut.

Ett av huvudresultaten är att det är en helt vanlig dag, på en vanlig resa när en erfaren cyklist, med hög utbildning, väl medveten om trafikregler och om vad som sker runt omkring, cyklar till eller från jobbet – och ”plötsligt händer det”. Inte förrän då inser cyklisten hur utsatt den är.

En komplex bild växer fram från de tre datakällorna. Exempelvis ökar halka risken för en händelse där Hövdingen löser ut. Är det dessutom mörkt ökar risken ytterligare. Hjälmdata kunde styrka resultaten från webbenkäten och intervjuerna men också visa att hjälmen, på de resor som slutat med att den löste ut, haft en högre aktiveringsgrad (det har skakat mer) än på resor tidigare (då hjälmen inte har löst ut).

Vidare har hjälmen, på resor som gjorts efter att den löst ut, visat att cyklisten cyklar med en lägre aktiveringsgrad. Det innebär att cyklisten gjort någon form av anpassning, som att cykla försiktigare (men inte långsammare). Slutligen visar resultaten på skillnader mellan cyklister på konventionella cyklar jämfört med elcyklar vad gäller inblandning i händelser där hjälmen lösts ut.

Läs VTI rapport 1178 – Varför sker en cykelolycka egentligen: analys av händelser då Hövdingar har löst ut.