Hoppa till innehåll

Varje rörelse räknas – hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet?

Fyra barn cyklar till skolan, med ryggsäck och hjälm.
Foto: Anna Grigorjeva / Mosphotos.com

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen, Varje rörelse räknas – hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet? (SOU 2023:29). Kommittén konstaterar att det saknas en sammanhållen nationell struktur för arbetet med att främja fysisk aktivitet, vilket gör det svårt att utnyttja potentialen. Redan i dag finns stora möjligheter för staten, myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och andra aktörer att göra mer, menar de. Där spelar främjande av aktiv mobilitet, som cykling och gång, en viktig roll.

Vägen framåt

Forskningen visar vägen: Vi känner till konsekvenserna av för låg fysisk aktivitet och för långvarigt stillasittande för individer, för hälso- och sjukvård och för samhället i stort. Vi vet att lösningen egentligen är enkel. Vi behöver skapa ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och vardagsrörelse. Så om regering, regioner och kommuner tillsammans med invånare, civilsamhälle och näringsliv menar allvar och vill tillvarata potentialen av fysisk aktivitet behöver fler ta sitt fulla handlingsutrymme i anspråk. Vi vet tillräckligt för att agera nu. Som Ing-Marie Wieselgren, tidigare samordnare för psykisk hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner, sa: ”Det är inte svårt, det är bara jobbigt”.

Ingen aktör kan ensam åstadkomma ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och minskar stillasittandet. Att skapa förutsättningar kräver ett arbete inom flera sektorer och på alla nivåer i samhället. Men potentialen för samhället i att öka den fysiska aktiviteten är enorm, såväl för individen som för folkhälsan och samhällsekonomin

Ur Slutbetänkande av Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, SOU 2023:29

Lästips

Slutbetänkande av Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet SOU 2023:29

VTI:s regeringsuppdrag Utredning av mål för ökad cykling i Sverige.

Prövning och analys av barnets bästa när det gäller nationell rekommendation för aktiva skolresor – en barnkonsekvensanalys.

VTI rapport 958 Cykling bland barn och unga: en kunskapssammanställning

Etiketter: