Hoppa till innehåll

Cyklisters utrymmesbehov – en rekommendation

Bild på cykelsymbol på regnvåt asfalt.
Foto: Gudellaphoto / Mostphotos.com

Cykelbanors bredd kan varieras beroende på hur många trafikanter som ska kunna mötas eller köra om varandra säkert. Men utifrån ett underhållsperspektiv är det dock fördelaktigt att anlägga cykelbanor med minst 2,5 meter bredd, oavsett trafiksituationen. Mindre bredd än så kan medföra lägre effektivitet för drift och underhåll med ökade livscykelkostnader som följd. Det konstateras i den rapport med rekommendationer som VTI nyligen har lämnat till Transportstyrelsen.

Resultaten i rapporten baseras på litteraturstudier om utformningsstandarder och forskning kring cyklisters utrymmesbehov. Rekommendationer presenteras om minstabredder på cykelbanor och cykelfält beroende på möjlighet till möten och omkörningar, inkluderat dimensionering för lastcyklar, samt trygga avstånd till sidohinder. En ansats till modellstruktur för bedömning av utrymmesbehov vid högre flöden har också tagits fram.

Syftet med uppdraget har främst varit att undersöka cyklisters utrymmesbehov i olika trafiksituationer och att ta fram underlag till rekommendationer för utformning av cykelinfrastrukturens bredder. Idag saknas regler eller gemensam byggpraxis för den fysiska utformningen av cykelfält och cykelbanor. Det är istället upp till respektive väghållare att ta fram sina egna typsektioner eller rekommendationer och kontrollera efterlevnaden.

Läs mer om rapporten här.

Läs VTI rapport 1155 Cyklisters utrymmesbehov: kunskapsunderlag till rekommendationer för utformning här.