Hoppa till innehåll

Handbok för sopsaltning av cykelvägar

Foto på traktor med roterande borste som sopar bort snön på cykelbanan.
Foto: Göran Blomqvist.

En handbok för sopsaltning har lanserats i dagarna. Sopsaltning som metod innebär att en sopvals används för att röja bort snön från vägytan och att halka bekämpas med saltlösning eller befuktat salt. Den här handboken riktar sig till dig som planerar, beställer och utför vinterväghållning och vill börja tillämpa metoden. Den innehåller också tips och inspiration för dig med lite mer erfarenhet av sopsaltning.

Handboken med tillhörande filmer, mallar och övrigt material kan med fördel användas i utbildning av förare och driftsledare.

Allt material kopplat till handboken finns samlat på den här sidan.