Hoppa till innehåll

Så får vi fler att resa aktivt och hållbart

Cykelpendlare. Foto: Ove Nordström/ Mostphotos.com

Om rapporten Resebeteenden – så får vi fler att resa aktivt hade skrivits för 50 år sedan kanske en stegvis process av omställningen skulle förespråkats, där man sakta men säkert ökar det hållbara resandet. Nu är det år 2023 och i ett tal vid COP27 sa FN:s Generalsekreterare António Guterres att vi är på väg mot ett kollektivt självmord om världen inte vidtar snabba åtgärder mot klimatförändringarna. Frågan är hur gör vi?

Läget är helt klart akut och av den anledningen behövs radikala reformer. Transporter står för en stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att det också handlar om hur vi reser. Val av transporter är starkt kopplat till mänskliga beslut. För att minska bilberoendet bör man införa en kombination av åtgärder som gör bilen mindre attraktiv samtidigt som alternativen blir mera attraktiva.

Rapporten har skrivits av Sonja Forward, VTI, inom ramen för ett K2-projekt kallat Synteser för stärkt omställningsförmåga, finansierat av Trafikverket. Projektet syftar till att sammanfatta kunskap, den senaste forskningen, inom områden med stor relevans för aktörer verksamma inom transportområdet.

Läs mer om rapporten här.

Lyssna på VTI-podden Cykelcentrum – Avsnitt 1 Trafikanters beteende, med Sonja Forward.

Läs rapporten Resebeteenden – så får vi fler att resa aktivt och hållbart.