Hoppa till innehåll

Omkörning av cyklister – ny forskning

Omkörning av cyklister. Foto: Sten-Åke Stenberg / Mostphotos.com

Litteratursammanställningen Omkörning av cyklister – Ett vetenskapligt motiverat förslag som alternativ till 1,5-metersregeln av Katja Kircher är den mest lästa texten på vår hemsida. Med marginal. Det har visat sig vara ett laddat ämne i ett samhälle där bilen är normen. Katja Kircher är forskningsledare på VTI och det hon gör i artikeln är att sammanställa forskningsresultat och utifrån det ge ett alternativt förslag, med fokus på ökad säkerhet för cyklister.

I en ny doktorsavhandling Drivers overtaking cyclists and pedestrians: Modeling road-user behavior for traffic safety har Alexander Rasch, Chalmers, studerat samma problematik. Han konstaterar i sin avhandling att för att göra omkörningar av cyklister och fotgängare säkrare, krävs det förbättringar genom politiska beslut, infrastruktur och fordon. Han har därför i sin avhandling, i samverkan med bl.a. fordonsindustri och försäkringsbolag, utvecklat datorgenererade modeller som kan beskriva eller förutse trafikanters beteenden i samband med omkörning.

Förutom att kunna implementeras i nya fordons aktiva säkerhetssystem kan modellerna av förares och cyklisters upplevda säkerhet användas i förarstödssystem för att ge återkoppling om huruvida föraren körde om för nära eller för fort, genom att förutse den upplevda risken hos den omkörda cyklisten. Modellerna kan även erbjuda referensmodeller till simulatorer att användas i förarutbildningar, för att träna nya förare.

Läs mer om Alexander Rasch och hans forskning här.

Läs mer om Katja Kircher och hennes forskning här.