Hoppa till innehåll

Tillgänglighet för alla – utan egen bil

Går det att skapa ett samhälle där alla medborgare kan få tillgång till alla platser eller funktioner i samhället inom rimlig tid och till rimlig kostnad, utan att behöva äga en egen bil? Hur ska det i så fall gå till? Det är huvudfrågan i ett nytt föreberedelseprojekt, Access Sweden.

Projektet syftar till att skapa en rörelse för samhällen med hållbar tillgänglighet (access) utan krav på egen bil – för alla människor och i alla delar av världen. Det sker utifrån en mission om ett förändrat samhällskontrakt som innebär att:

”alla på rimlig tid och till rimlig kostnad har tillgång till alla platser eller funktioner i samhället utan att behöva äga egen bil”

Rådslaget Access Sweden

Access Sweden drivs av VTI (inkl. K2, Cykelcentrum och Mistra SAMS), VREF, Volvo Research and Educational Foundations, och RISE. Målet är att samla alla goda krafter som vill utveckla och bidra till missionen.

Förberedelseprojektet Access Sweden finansieras genom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas satsning på framtida strategiska innovationsprogram.

Läs mer om Access Sweden.