Hoppa till innehåll

Sluta skjutsa – låt ditt barn gå eller cykla till skolan!

Föräldrars rädsla är i själva verket det tydligaste trafikhotet mot våra barn. Det visar en grupp forskare och företrädare för idrott, fysisk aktivitet och cykling. I en ny rekommendation slår de dessutom fast att det är inte är cykling och gång som är hotet mot barns hälsa generellt, utan bristen på det.

Fyra barn cyklar till skolan, med ryggsäck och hjälm.
Foto: Anna Grigorjeva / Mosphotos.com

Tillsammans med en rad nationella aktörer inom trafiksäkerhet och hälsa har forskare vid Luleå tekniska universitet och VTI tagit fram en rekommendation om att barn ska gå, cykla eller på annat sätt aktivt ta sig till skolan, hela eller delar av vägen. Från Statens väg- och transportforskningsinstitut har bland annat Anna Niska, forskningsledare och föreståndare för Cykelcentrum, varit med och tagit fram underlag till förslaget om en nationell rekommendation.

Våra barn och unga rör sig allt mindre, det är ett faktum som borde oroa oss mer än det gör i dag. Våra barn blir allt mer stillasittande, mer skärmtid och mindre fysisk spontanlek är en tydlig trend de senaste åren. I dag är det faktiskt färre än 20 procent som uppnår den dagliga rekommenderade dosen fysisk aktivitet på 60 minuter. Och andelen sjunker.

Trenden är inte svensk, utan internationell. WHO:s Global Action Plan manar till att vi ska jobba för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga. De pekar på att fysisk aktivitet bidrar till att utveckla flera vitala kroppsliga funktioner och organ. Skelett, muskler, leder, hjärta och lungor. Dessutom lär vi oss koordination och motorisk kontroll. På köpet kan vi bibehålla en sund kroppsvikt och proaktivt minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns även vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på barn och ungas psykologiska mående. Att det dämpar oro, ångest och depression.

Sammantaget så är utvecklingen alarmerande då vi som barn ofta bestämmer våra livsstilsmönster, så är vi stillasittande som barn blir vi sannolikt det även som vuxen, med de konsekvenser för vår hälsa som det för med sig. Ett enkelt sätt att rutinmässigt öka dosen fysisk aktivitet för våra barn och unga är aktiva skoltransporter. Att barnen helt enkelt går eller cyklar till och från skolan. Något som var vanligt när den nuvarande föräldragenerationen växte upp, men som även det blivit allt mer ovanligt i dag.

Läs mer om rekommendationen ”Barnets bästa i fokus – nationell rekommendation för barns aktiva resor till och från skolan” i sin helhet här.

Läs debattartikeln i DN 2023-02-18 ”Sluta skjutsa barnen till skolan – hälsa går före rädsla”

Se inslag på SVT Nyheter Norrbotten 2023-03-01

Inslag i P4 Östergötland – Forskarnas uppmaning: Låt barnen cykla till skolan 2023-03-02

Läs mer om projektet här.