Hoppa till innehåll

EU-parlamentet enades om motion om fördubblad cykling!

Idag, 16 februari 2023, antog ett nästan enhälligt EU-parlament en motion till kommissionen om att ta fram en cykelstrategi för EU. Målet där är att dubbla antalet cyklade kilometer i Europa till 2030, vilket ligger i linje med förslaget till mål som Cykelcentrum, VTI, presenterade i ett regeringsuppdrag 2022. Om motionen från parlamentet antas skulle det innebära ett erkännande av cykling som ett fullfjädrat transportslag och som en resurs som nyckelindustri, i omställningen till långsiktiga mål för klimat och ren tillverkning.

EU-parlamentets motion till resolution skulle, om den blir antagen, aktivera en handlingsplan på 17 punkter för att utveckla mer cykelinfrastruktur, lägga grogrund på europeisk nivå för cykel-, komponent- och batteriproduktion samt skapa två miljoner arbetstillfällen i ett ”ekosystem för cykling”, som inkluderar tillverkning, turism, detaljhandel, hälsa och idrott. Det är branscher som redan idag har en miljon anställda i Europa.

Läs EU-parlamentets resolution här.

Detta är ett översatt utdrag ur pressmeddelande från Cycling Industries Europe.