Hoppa till innehåll

Ny metod för kartläggning av trafikleders barriäreffekter

Foto på stort infrastrukturbygge i Göteborg.
Foto: Trygve Finkelsen / Mostphotos.com

Trafikleder utgör effektiva förbindelser för transporter mellan städer men skapar samtidigt barriärer för lokal trafik, framförallt för gång och cykel, som påverkar invånares rörelsefrihet. För att hantera de konflikter som kan uppstå kring dessa barriärer har Ramboll i samarbete med Chalmers utvecklat en metod för att kvantifiera barriäreffekter i infrastrukturprojekt.

Dessa hinder gör det mindre attraktivt att gå och cykla, vilket kan minska människors fysiska aktivitet och ökar biltrafiken vilket leder till mer buller och luftföroreningar. I en avhandling av Job van Eldijk, forskare och planarkitekt på Ramboll, presenteras en metod för att mäta och kartlägga barriäreffekter som kan användas vid planering av transportinfrastruktur. Metoden bygger på fem faktorer:

  1. infrastrukturen som utgör ett hinder;
  2. korsningar och det gatunät som dessa korsningar är en del av;
  3. människors förmåga att korsa;
  4. destinationer som människor vill nå;
  5. människors behov.

Metoden har använts i den pågående planeringen av höghastighetsjärnvägen Ostlänken genom Linköping. I studien av Ostlänken rapporterade deltagarna hur barriäreffektanalyserna bidrog till konsekvensbedömningarna med transparent och konkret stöd, vilket gjorde det möjligt för kommunen och Trafikverket att lösa en långvarig konflikt om projektet.

Den 2 juni arrangerar CMB ett frukostseminarium där metoden presenteras – Färre konflikter? Ny metod för kartläggning av trafikleders barriäreffekter

Läs avhandlingen där metoden beskrivs Divisive connections – Theory and tools for the quantification of barrier effects in transport infrastructure projects.