Hoppa till innehåll

Digital trafikinformation för cykel

På uppdrag av Region Stockholm har en förstudie gjorts om digital trafikinformation för cykel (januari 2023). Studien visar hur digital trafikinformation används i Stockholms län idag. Den lyfter också fram goda exempel på användning av digital trafikinformation från olika platser, både nationellt och internationellt.

Läs rapporten Digital trafikinformation för cykel här.

Som en del av genomförandet av den regionala cykelplanen genomför cykelkansliet i Region Stockholm studier kring regional cykelutveckling. Kunskapen ska fungera som ett stöd i arbetet för ökad cykling.

Läs fler studier och rapporter från Region Stockholm här.