Hoppa till innehåll

Framtidens resande kräver en bred och djärv ansats

Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll i omställningen till ett samhälle med hållbart resande. Men för att omställningen ska ske räcker det inte att bara göra mer av samma. Nya lösningar behöver knytas samman med det etablerade och nya mål om ökad andel gång, cykel och kollektiv mobilitet behöver formuleras. Det konstateras i en ny rapport riktad till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, som tagits fram av ett åttiotal experter genom initiativet Rådslaget.

Läs mer om initiativet Rådslaget och deras slutsatser här.