Hoppa till innehåll

Lyckad pilotstudie testar metod att mäta cykelflöden

Sveriges kommuner behöver en pålitlig metod för att uppskatta cykling, en metod som mäter och följer upp cykeltrafiken på liknande sätt som biltrafiken. VTI testade en nyutvecklad mätmetod i Stockholm, Uppsala och Östersund. Resultatet blev lyckat.

Cyklingen ska öka och det finns mål för detta som är svåra att följa upp på kommunnivå, eftersom flödesmätningarna inte sker för hela det vägnät som det går att cykla på. Pilotstudien är bekostad av Sveriges kommuner och regioner samt Trafikverket genom deras gemensamma forsknings- och innovationsfond. En viktig insikt som studien har gett är att cykling i blandtrafik inte är försumbar. Kommunerna behöver ta höjd även för det – inte enbart för gång- och cykelbanor.

– Mycket tyder på att det saknas mätningar i blandtrafik eller cykling utanför tätorter vilket i så fall innebär att dessa cyklister förblir osedda i statistiken, säger Jenny Eriksson, utredare på VTI, som har projektlett studien tillsammans med seniora forskaren Olle Eriksson, forskaren Ary P Silvano och utredaren Jones Karlström.

Läs mer om studien här.

Läs hela VTI rapport 1137 här: Skattning av cykeltrafikarbetet: En pilotstudie i tre kommuner (2022, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)

Läs VTI notat 16-2019: Enhetlig metod för cykelflödesmätningar: En förberedande studie (2019, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)