Hoppa till innehåll

Säker cykling – kunskapshöjande webbinarium

Den 18 oktober genomförde Trafikverket ett kunskapshöjande webbinarium om säker cykling. Det gjordes inom ramen för arbetet med Aktionsplan för säker vägtrafik 2022-2025, där Säker cykling är ett av sex prioriterade insatsområden.

Kvinna och flicka leder sina cyklar uppför en avgränsad cykelbana. Båda har hjälm och flickan har vimpel på cykeln.
Foto: Ingegerd Sundlöf / Mostphotos.com

För att vägtrafiken ska kunna bli säker krävs att berörda myndigheter och aktörer visar stort engagemang och ansvarstagande för att nå Nollvisionen och gällande trafiksäkerhetsmål. Under Trafikverkets ledning har 33 myndigheter och aktörer angett vad de själva avser att göra under de närmaste fyra åren för att bidra till en säker vägtrafik. Arbetet har resulterat i Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025. Aktionsplanen innehåller sammanlagt 250 åtgärder inom sex prioriterade insatsområden (rätt hastighet, nykter trafik, säker cykling, säker gångtrafik (fokus fallolyckor), suicidprevention samt ledarskap för säker vägtrafik).

Läs om Trafikverkets rapport ”Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025” här.

En länk till det inspelade webbinariet kommer när den har tillgänglighetsanpassats.