Hoppa till innehåll

Försämrad luft av elbilskörning

Att öka användandet av elbilar kan påverka luften i framför allt storstäder negativt, enligt en ny avhandling vid Umeå universitet. Det beror på att bilarnas vikt ökar vägslitaget. Avhandlingen framhåller samtidigt att utbyggnaden av cykelvägar skulle få positiva effekter på miljön.

Avhandlingen trycker också på EU-förslag om att minska transportsektorns klimatpåverkan, där elbilar förstås är ett alternativ, men där ökad cykling är ett bättre alternativ. Doktoranden menar att utbyggnad av cykelvägar är en mer kostnadseffektiv åtgärd för bättre hälsa. Totalt bedöms vårdkostnaderna kunna minska med 114 miljoner kronor årligen om fler cyklar, dels på grund av mindre utsläpp och att en person som cyklar minskar risken för sjukdomar tack vare högre aktivitet.

– Att bygga cykelvägar är något av en win-win-situation för såväl klimat och hälsa som för samhällsekonomin. En elektrifiering av bilparken är förmodligen också nödvändig av klimatskäl, men då bör man försöka hålla nere fordonsvikten och se över var dubbdäck ska användas, säger Hedi Katre Kriit till Teknikens Värld.

Läs avhandlingen Improved health economic assessments of sustainable transport solutions in urban environments.

Läs hela artikeln i Teknikens Värld.