Hoppa till innehåll

En översikt av data tillgänglig för cykelforskning

Hur skulle all den digitala information som redan idag samlas in på olika sätt även kunna användas inom forskning samt drift och underhåll av cykelvägar? Skulle den kunna användas för att skapa säkrare och tryggare cykling?

Digital cykeltrafikräknare med display.
Foto: Jagen51/Mostphotos.com

Olika organisationer samlar in data exempelvis SCB, Trafikanalys och kommuner. Digital information från cyklister, cyklar, hjälmar, GPS och träningsklockor med mera finns i stor utsträckning redan idag. Denna information används främst av cyklisterna själva för att till exempel följa upp sitt eller andras resultat på en viss sträcka. Samtidigt utför kommuner cykelräkningar vilka allt oftare sköts via slangar, eller kameror som digitalt redovisar resultat i realtid på kommunernas webbaserade kartor.

I en ny rapport sammanställer VTI-forskaren Lina Nordin, vilka typer av cykeldata som finns tillgängliga och redovisar vilka organisationer som har data som skulle kunna användas för uppföljning och cykelforskning. Hon analyserar aspekter som rör olika sätt att processa stora datamängder, hur data kan visualiseras och hur digitala mätdata kan komplettera traditionella mätningar. Dessutom diskuterar hon vikten av GDPR och integritetssäkring när det kommer till att hantera och samla in digital information baserat på data från mobiltelefoner m.m. Cykeldata finns överallt och området utvecklas hela tiden.

– Att samverka kring insamling och tillgängliggörande av data som rör cykelforskning blir därför viktig. Här skulle Cykelcentrum kunna vara ett nav i den datainsamling som rör cykeldata kopplat till forskningsfrågor och även sådan data där det finns ett nationellt behov av att samla viss typ av information, säger Lina Nordin. På samma sätt som på Breda University i Nederländerna kan det finnas ett behov av att kunna visualisera statistik över resande, antal cyklar av olika sort som sålts, hjälmanvändning osv. Men att förmedla data innebär också ett ansvar. Det är viktigt att databasen eller hemsidan där data visas kontinuerligt uppdateras för att säkerställa fortlevnaden av en sådan databas, samt att den data som visas är korrekt, betonar hon.

Enligt Lina Nordin finns det mycket data i samhället som skulle kunna användas inom cykelforskning men det finns också många frågetecken kring om den data som samlas in faktiskt kan ge svar på det som efterfrågas. För Cykelcentrum blir det viktigt att kunna förmedla information om hur organisationer ska förhålla sig till digitala insamlingsmetoder. Det bör också undersökas vilka möjligheter som finns att driva på utvecklingen av valideringsmetoder för att oberoende kunna granska digitala mätmetoder som påstår sig kunna mäta olika typer av cykelflöden.

Läs hela VTI rapport 1140 Cykeldata: en översikt av data tillgänglig för cykelforskning i Sverige här.

Läs mer om Lina Nordin och hennes forskning här.

Projektet har finansierats av Cykelcentrum som ett strategiskt projekt. Tidigare strategiska projekt finansierade via Cykelcentrum är: