Hoppa till innehåll

Potential för samarbete om snabbcykelstråk

Ett tvåfiligt snabbcykelstråk invigs genom bandklippning.
Invigning av snabbcykelstråk i Norge.
Foto: Eli Ramstad.

Snabbcykelstråk är cykelstråk av hög standard som knyter ihop målpunkter och tätorter. Det är något som man arbetar med på flera håll i Sverige och Norden. I en förstudie som just har publicerats har pågående arbete och möjligheter för framtida samarbeten kartlagts.

Studien visar på utmaningar, kunskapsluckor och behov som transportaktörer i Sverige, Norge och Danmark möter i hanteringen av snabbcykelstråk. Fokus för studien har varit på hur tjänstemän från de tre länderna med ansvar eller engagemang i snabbcykelstråk upplever planering, utformning, drift och underhåll samt utvärdering av stråken. I rapporten lyfts områden där det upplevs saknas stöd eller kunskap, samt likheter och skillnader mellan länderna. Resultatet visar på potentialen för samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark inom cykel- och snabbcykelstråk, där intervjuer med nyckelaktörer och genomgång av relevant forskning visar på gemensamma behov, kunskapsluckor och möjligheter att lära av varandra över organisations– och landsgränser. Projektet har letts av Göteborgsregionen.

Finansiärer

Projektet delfinansieras av Västra Götalandsregionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg ÖKS).

Författare: Maria Rizzi, Maria Mäkitalo och Per Henriksson från VTI

Etiketter: