Hoppa till innehåll

Hur utvecklas cyklandet i Sverige?

Ökad och säker cykling är i fokus nu när Nationella cykelrådet släpper årets cykelbokslut. Utifrån statistik och undersökningar följs utvecklingen inom en rad områden kopplade till cykling. I bokslutet följs flera indikatorer upp som påverkar cyklandet.

Mål för ökad och säker cykling

”Ett fokusområde i årets bokslut är mål för ökad och säker cykling. I dag saknas ett definierat nationellt mål om ökad cykling i Sverige, även om det ingår i gång-, cykel- och kollektivtrafikmålet”, säger Lennart Kalander, avdelningschef nationell planering, Trafikverket.

Tidigare i år presenterade VTI ett förslag på mål som en del av det regeringsuppdrag som inkommit till myndigheten. I uppdraget ingick även att utreda indikatorer och system för uppföljning av föreslagna mål. Enkelt uttryckt föreslås att cyklandet bör fördubblas till 2035. Om det föreslagna nationella målet beslutas föreslås i utredningen att målet ska följas upp via Cykelbokslutet och den Nationella resvaneundersökningen. Målet är baserat på litteraturstudier, analyser av data från nationella resvaneundersökningar samt diskussioner med Trafikanalys och andra berörda aktörer som kommuner och civilsamhälle.

Ökad cykling förutsätter säker cykling och under 2020 beslutade regeringen om ett nytt etappmål för trafiksäkerhet för 2030. Det innebar en halvering av antalet omkomna i vägtrafikolyckor, från 266 till max 133 omkomna. För allvarligt skadade är målet satt till en minskning med minst 25 procent, vilket innebär högst 1 200 allvarligt skadade cyklister i singelolyckor.

Om Nationella cykelrådet

Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för ökad och säker cykling. Trafikverket står för ordförandeskapet och medlemsorganisationerna är: Boverket, Cykelfrämjandet, Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Naturvårdsverket, Region Sörmland, Svensk cykling, Sveriges kommuner och regioner, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, VTI samt Cykelcentrum.

Läs hela cykelbokslutet här.