Hoppa till innehåll

Cykelrevolutionen pågår!

Foto på vägtrafikskylt "Förbjuden infart för fordon" med tillägget "Gäller inte cykel"
Foto: Gamma-Man

En av Europakommissionens tre verkställande vice ordföranden, Frans Timmermans, är ansvarig för ”En europeisk grön giv” (European Green Deal). Han höll ett engagerat inledningstal på Bicycle Summit 2022 i Köpenhamn igår, 30 juni. Där pekade han på att cykelrevolutionen pågår och att elcykelns intåg är en revolution i sig.

Han betonade att både EU-kommissionen och EU-parlamentet har ambitionen att kraftfullt stötta städer och regioner som vill bygga upp en ny cykelinfrastruktur. Cykel måste vara en prioriterad del i varje stads klimatstrategi på samma sätt som det är det i EU:s klimatplan och målet att bli klimatneutralt kan inte nås utan det, menade han.

Läs hela hans tal på The Bicycle Summit 2022 här.

Programmet för The Bicycle Summit 2022.