Hoppa till innehåll

Olycksstatistik för oskyddade trafikanter

Det finns en stor efterfrågan på uppdaterade analyser av olycks- och skadestatistik för oskyddade trafikanter. En ny studie har publicerats på VTI som omfattar fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Syftet har varit att se över klassificeringsmetoden och att öka kunskapen om oskyddade trafikanters inblandning i olyckor samt deras skador.

Foto på ambulanser och brandbil på olycksplats.
Foto: Thomas Möller /Mostphotos.com

Under sexårsperioden 2011-2016 blev 19 042 fotgängare, 11 195 cyklister, 1 325 mopedister och 1 393 motorcyklister allvarligt skadade. En majoritet av dessa var singelolyckor. Fotgängare bestod av en övervägande del kvinnor i åldern 45 år och äldre. För cyklister var det något fler män som skadades allvarligt och åldersgruppen 10–14 år hade högst andel allvarligt skadade. De allvarligt skadade mopedisterna bestod av en övervägande del män och över hälften var i åldern 15–17 år. Nio av tio allvarligt skadade motorcyklister var män och de flesta var i åldern 25–64 år. Oavsett trafikantgrupp var det vanligaste ärendet fritid vid skadetillfället. Halka var bland den vanligaste uppgivna orsaken, mellan 30–60 procent, där snö/is var vanligast för fotgängare, snö/is och löst grus för cyklister och löst grus för mopedister och motorcyklister. Ojämnhet/hål och gropar var också något som var vanligt, mellan 9 och 17 procent beroende på trafikantkategori. För cyklister, mopedister och motorcyklister var följande angivna orsak vanlig för singelolyckor utöver halka:

  • Väjt för annan trafikant, mellan 6–11 procent,
  • inbromsning 6–22 procent,
  • svängt/kurva 9–30 procent.

Risken att skadas allvarligt per resa är högst bland motorcyklister och per en miljon kilometer var det mopedister.

Läs hela VTI rapport 1133 Oskyddade trafikanters inblandning i olyckor och deras skadeutfall: en jämförande studie mellan fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister här.