Hoppa till innehåll

Hur blir Sverige bästa landet för elcykling?

Den 8 juni arrangerade riksdagens trafikutskott ett frukostseminarium med fokus på just den frågan. Inbjudna talare var Tony Grimaldi, vd för Cycleurope Sverige AB, Anna Niska, forskningsledare och föreståndare för Cykelcentrum, VTI, och Peter Schantz, professor på GIH.

Foto på deltagarna på frukostseminariet 8 juni 2022.
Bakre raden från vä: Jens Holm, Mikael Larsson, Per Ankersjö. Främre raden från vä: Tony Grimaldi, Anna Niska och Peter Schantz. Foto: Jones Karlström

Tony Grimaldi presenterade en rapport om elcykling som Cycleurope har tagit fram. Elcyklarna är nyckeln till att få fler att byta från bilresor till aktiv mobilitet, vilket leder till både bättre miljö och folkhälsa. Men det leder även till fördelar för den svenska ekonomin genom fler jobb, konstaterade han.

Anna Niska presenterade resultatet av ett regeringsuppdrag som VTI och Cykelcentrum har haft, med syftet att ta fram mål för ökad cykling i Sverige. Hon betonade att det övergripande målet är att ”Cyklingen i hela Sverige ska öka så att tillgängligheten förbättras, folkhälsan stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar”. Det innebär att ökad cykling inte ses som ett mål i sig, utan som ett instrumentellt mål som ska bidra till att andra mål uppnås. Ett etappmål är att cyklandet ska fördubblas till 2035.

Peter Schantz presenterade sambanden mellan elcykling, rörelse och miljö. Han menade att elcykling har potentialen att ersätta bilresor och på det viset bidra till större rörlighet och en bättre miljö för alla. Som exempel kan nämnas en studie som genomfördes i Stockholm 2015. Där konstaterades att ca. 352 600 personer arbetspendlade. Av dem skulle ca. 111 500 (32 %) kunna cykla till arbetet på mindre än 30 minuter. Det skulle bidra till en förbättrad luftkvalitet, som i sin tur skulle spara 65 liv om året.

Presentationerna följdes av en paneldiskussion där, förutom de tre presentatörerna, även Jens Holm (v) och Mikael Larsson (c) deltog. De är ordförande respektive ledamot i riksdagens trafikutskott. Moderator var Per Ankersjö från A Beautiful Soup.

Se inspelning av frukostseminariet här.

Läs mer om Cycleuropes rapport här.

Läs hela rapporten från Cycleurope här (pdf).

Läs mer om rapporten för regeringsuppdraget Mål om ökad cykling här.