Hoppa till innehåll

Hållbar mobilitet i små städer – ny rapport

Foto av cyklande par på en parkstig i sommargrönska.
Foto: Andrey Popov / Mostphotos.com

Trots att det pågår en urbanisering runt om i världen, med inflyttning till stora städer, bor fortfarande en betydande andel av befolkningen i små städer. I länder där urbaniseringstrenden är stark finns exempel på områden där också små städer växer, särskilt de småstäder som är belägna i en storstadsregion. Tillgången till hållbar mobilitet i små städer är därför av stor betydelse för många människor.

Forskare knutna till K2 – Tom Rye och Lisa Hansson, båda forskare vid Høgskolen i Molde – har sammanställt tillgänglig kunskap om mobilitet i mindre städer och hur transporter i små städer kan bli mer hållbara.

Enligt forskarna visar litteraturen att några små städer har en relativt hög, om än sjunkande, cykelanvändning. Denna utveckling kan vändas genom investeringar i cykelinfrastruktur med förbättrad kontinuitet och säkerhet. Det är också viktigt att upprätthålla en god infrastruktur för gående. I vissa små städer sker en stor andel av resorna till fots. Viktiga åtgärder är att se till att det är tryggt att promenera och att bostäder ligger inom bekvämt promenadavstånd från det huvudsakliga serviceutbudet.

Genom att rikta planeringen så att den främjar hållbara mobilitetslösningar blir det lättare att också tillhandahålla bra alternativa transportsätt. För att minska andelen bilresor krävs dock att biltransporter samtidigt begränsas.

Läs mer om rapporten här.

Läs hela rapporten Mobilitet i små städer – så kan bilberoendet minska här.