Hoppa till innehåll

Cykling på landsbygd – rapporten klar

Som vi tidigare har informerat om så har VTI-forskarna Katja Kircher, Sonja Forward och Henriette Wallén Warner gjort en kunskapssammanställning om cykling på landsbygd. De har identifierat, sammanställt och diskuterat forskningsresultat och kunskapsluckor kopplat till tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, komfort, attraktivitet och hur cykling på landsbygd upplevs av cyklisterna själva och andra trafikanter.

Läs mer om rapporten här.

Läs hela rapporten Cycling in rural areas: an overview of national and international literature.

Se inspelningen från webbinariet, baserat på studien.

Läs sammanfattningen av webbinariet.