Hoppa till innehåll

Cykellogistik inom urbana områden

Cykellogistik inom urbana områden (CUBA) är ett projekt om gods- och varutransporter med cyklar i städer. Det övergripande målet är att öka kunskapen om hur andelen av gods- och varutransporter i städer som sker med cykel kan öka på ett socialt hållbart sätt.

Läs mer om projektet CUBA här.