Hoppa till innehåll

Webbinarium om cykling på landsbygd

På vilka sätt kan cykling på landsbygd underlättas och bidra till att vi når hållbarhetsmålen och målet om ökad och säker cykling?

Foto av ett cyklande barn på en smal asfalterad väg på landsbygd.
Cyklande fotograf: Jones Karlström

Cykling på landsbygd skiljer sig i flera avseenden från cykling i tätort, men forskningen har hittills mest fokuserat på det sistnämnda. I en litteraturstudie om landsbygdscykling, som webbinariet baseras på, sammanställer och diskuterar vi forskningsresultat och kunskapsluckor med avseende på en rad olika faktorer, exempelvis: tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, komfort, attraktivitet och hur cykling på landsbygd upplevs av cyklisterna själva såväl som av andra trafikanter. Sammanställningen utgår ifrån att andelen resor som genomförs med cykel ska öka vilket då även borde innefatta cykling på landsbygd.

INFORMATION OCH ANMÄLAN