Hoppa till innehåll

FN-beslut om cykling mot klimatförändringen

I mitten av mars antog FN:s medlemsländer enhälligt en resolution om att uppmuntra till cykling, som ett sätt att motverka klimatförändringen. Det icke-bindande lagförslaget uppmanar alla medlemsstater att integrera cykling i de allmänna transportslagen, både i städer och på landsbygd, i utvecklings- och industriländer.

Läs mer i The Brussels Times (eng)