Hoppa till innehåll

Finland satsar på hållbar mobilitet

Finlands Transport- och kommunikationsverk, Traficom, har beviljat totalt 1,91 miljoner euro i statsunderstöd för mobilitetsstyrning och trafiksäkerhetsprojekt samt för program för främjande av gång och cykeltrafik på olika håll i Finland. 

”Kollektivtrafik, gång och cykling är klimatvänliga och aktiva sätt att ta sig fram i vardagen. När rutten är smidig och trygg är gång eller cykling ett bra alternativ i synnerhet för korta resor i vardagen. När resekedjan fungerar kan man också göra en längre del av resan till jobbet eller hobbyer med vanlig cykel eller elcykel”, säger Finlands kommunikationsminister Timo Harakka.

Läs mer om Finlands satsning här.