Hoppa till innehåll

Cykelcentrum på Transportforum 2022

Missa inte Träffpunkt Cykelcentrum 16 juni 2022, kl. 17.00-18.30 på Transportforum. Vi har en laguppställning som bäddar för intressanta diskussioner och frågor.

Foto på klunga av cyklister i halvfigur.
Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos.com

Du som besökare möter nio ståbord med presentationer enligt nedan. Borden kommer att stå runt rummet och tanken är att du ska cirkulera mellan borden, lyssna på en kort presentation och därefter ges tillfälle till frågor och korta diskussioner. Efter första presentationen får du möjlighet att cirkulera till nästa bord och lyssna till nya presentationer, totalt ca. nio omgångar under kvällen. Därefter blir det öppet EFTERSNACK med fria diskussioner, snacks och dryck.

  1. Regeringsuppdrag – Mer och säkrare cykling. Niclas Nilsson, utredare och Jonas Malmstig, verksjurist, Transportstyrelsen.
  2. Regeringsuppdrag – Nationella cykelrådet – Cykelbokslutet. Henric Storswedh, utredningsledare persontransporter, Trafikverket.
  3. Regeringsuppdrag – Kommittén för främjande av fysisk aktivitet. Veronica Hejdelind, utredningssekreterare, Regeringskansliet.
  4. Regeringsuppdrag – Mål för ökad andel cykling. Jones Karlström, bitr. föreståndare Cykelcentrum och Jenny Eriksson, utredare och projektledare, VTI.
  5. Regeringsuppdrag – Cykelcentrum – Anna Niska, föreståndare Cykelcentrum och forskningsledare, VTI.
  6. Cykelcentrums doktorandnätverk – Cykellogistik, urbana cykelleveranser. Jens Alm, forskare/handledare, VTI.
  7. Cykelcentrums doktorandnätverk – Aktiva skoltransporter – transporter ur ett barns perspektiv. Mathias Andersson, universitetsadjunkt och doktorand vid högskolan Dalarna.
  8. Cykelforskning i samverkan – Malin Levin, bitr. föreståndare SAFER och Jolyon Carroll, specialist biomekanik, Autoliv.
  9. Cykelns roll i transportsektorns omställning – Samuel Williams, verksamhetsledare, Svenska Cykelstäder.

Välkommen!

Information om och anmälan till Transportforum.

Se även en sammanställning av alla cykelsessioner.