Hoppa till innehåll

Vägdelning för ökat cyklande

Miljöförvaltningen i Karlstad har tagit fram en rapport, som riktar sig till dig som med relativt enkla medel vill förbättra cykelns framkomlighet i trafiken. Rapporten presenterar fakta och inspiration inom cykelinfrastrukturområdet som beslutsfattare, strateger och planerare kan använda sig av som underlag i arbetet för ökat cyklande.