Hoppa till innehåll

Regeringen vill se mer och säkrare cykling

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en rad trafikregler för cykel, med syfte att främja framkomlighet utan att göra avkall på trafiksäkerheten.

I ett pressmeddelande idag lyfts att regeringen vill se ökat cyklande i hela landet. Ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan, stärka folkhälsan och bidra till bättre stadsmiljö och minskad trängsel i tätorter. För att andelen som reser med cykel ska öka krävs bland annat att potentialen för ökad cykling i och kring tätorter tas tillvara och att kommunerna har de verktyg som krävs för att kunna planera effektiva cykelstråk med god framkomlighet, enligt regeringen. I uppdraget uppmärksammas speciellt Katja Kirchers, VTI, förslag om alternativ till 1,5-metersregeln.

Läs mer om uppdraget på regeringens hemsida.