Hoppa till innehåll

Brunnars påverkan på cyklisters körbeteende

I en examensuppsats – Civilingenjör samhällsbyggnad – har Simon Jändel och Albin Kvarnefalk undersökt om brunnslock, specifikt manhålsbrunnar och kabelbrunnar, anses vara ett hinder för cyklister på cykelbanor och hur brunnslocken påverkar den tillgängliga bredden på fyra studieplatser. Den tillgängliga bredden på studieplatserna jämförs med rekommenderad bredd för cykelbanor i handböcker. 

Jenny Eriksson, Leif Sjögren och Mattias Thunholm på VTI har varit handledare.

Läs mer om uppsatsen: Brunnars påverkan på cyklisters körbeteende: En kvantitativ undersökning kring cyklisters körbeteende vid passage av brunnslock på dubbelriktade cykelbanor

Läs uppsatsen i sin helhet (pdf)