Hoppa till innehåll

Cykelplanering i Sverige – hur, vem och varför?

Cykelpåverkande planering.
Foto: Ove Nordström/Mostphotos.com

Ny rapport från Nationella cykelrådet ger ökad förståelse för olika aktörers ansvar och roller. Insikterna om de olika planeringsprocesserna för cykelinfrastruktur ger en bra grund för bättre samverkan i arbetet med ökad och säker cykling.

Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt. Cyklande är yteffektivt och kan ersätta bilresor på korta sträckor. Det skapar dessutom mer attraktiva och hållbara tätorter, vilket också är viktigt för att nå FN:s globala mål om god hälsa och hållbara städer.

– Temarapporten Cykelplanering i Sverige ger en aktuell beskrivning av hur cykelplaneringen fungerar. Den tar upp aktörernas olika ansvar och roller inom de olika planeringsnivåerna, kommunalt, regionalt och nationellt. Målet är att ge en bättre förståelse för hur vi genom samhällsplaneringen ger förutsättningar för ökad och säker cykeltrafik, vilka utmaningar vi har och hur vi genom samverkan kan skapa bättre förutsättningar, säger Rami Yones som är ordförande för Nationella cykelrådet och enhetschef för nationell samhällsplanering på Trafikverket.

Utmaningar och behov av förbättring

Temarapporten visar vilka styrkor och svagheter som finns inom det nuvarande systemet för planering av cykelinfrastruktur. Nationella cykelrådets medlemmar har identifierat utmaningar och behov av förbättringar inom följande områden:

 • Roller, ansvar och mål
  • Behov av samsyn i ett delat ansvarsförhållande
  • Tydliga mål för styrning
  • Målkonflikter inom hänsyns- och funktionsmålen
 • Planering av cykelinfrastruktur
  • Prioritet för cykeln och konkurrenskraft gentemot bilen
  • Konkurrens om stadens yta
  • Cykling i glesbefolkade områden
  • Implementering av befintlig kunskap och behov av fördjupade kunskaper
 • Finansiering
  • Resurser – framför allt till steg 1- och 2-åtgärder
  • Värdering av nyttor och brister
  • Kommunal medfinansiering
  • Höga kostnader och behov av förenklad planprocess
 • Lagar och regler
  • Behov av uppdaterade regelverk
  • Kännedom om trafikregler och dess benämningars betydelse
  • Krav på funktionellt samband

Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för ökad och säker cykling med 13 medlemsorganisationer, där Trafikverket står för ordförandeskapet och där Cykelcentrum och VTI ingår.

Läs hela Nationella cykelrådets temarapport. (pdf)

Läs mer om Nationella cykelrådet.