Hoppa till innehåll

Cykelfrämjandets stipendiat(er) 2021

Cykelfrämjandets stipendiater 2021. Foto.
Foto: Cykelfrämjandet

Under Cykelcentrums webbinarium på Cykelns dag 3 juni, passade Cykelfrämjandet på att offentliggöra årets stipendiater. Den sjätte upplagan av Cykelfrämjandets uppsatsstipendium går till Gustaf Holmström och Anton Nordvall för deras mastersuppsats ”Cykelvägar anlagda på befintlig jord – En utredande studie om hur en cykelväg anlagd på befintlig jord står sig mot en cykelväg anlagd på nytt material”.

Inkomna bidrag har bedömts av en expertjury utifrån följande kriterier:

  • Originalitet i ingångsvinkel, metod och frågeställningar
  • Studiens relevans för aktuella frågor inom cyklingen som forskningsfält och praktik
  • Akademisk kvalitet
  • Uppsatsens empiriska kunskapsbidrag till temat cykling

Juryns motivering lyder: Gustaf Holmström och Anton Nordvall har i Mastersuppsatsen Cykelvägar anlagda på befintlig jord tagit sig an uppgiften att undersöka kraven för anläggningsmaterial i byggnation av cykelvägar. Med en kreativ och ambitiös metod har författarna undersökt frågan från flera infallsvinklar i detta omfattningsrika arbete. Uppsatsen tar sig an ett sällan studerat område. Den ger ett betydelsefullt empiriskt kunskapsbidrag till en mer kostnads- och miljöeffektiv produktion av cykelinfrastruktur och därmed utbyggnaden av säkra och framkomliga cykelvägar i Sverige. Med hög originalitet och ett metodiskt arbetssätt tar uppsatsen fram relevanta slutsatser och rekommendationer som kan användas vid utveckling och planering av ny cykelinfrastruktur.

Läs deras examensarbete i sin helhet.

Läs mer om Cykelfrämjandets uppsatsstipendium.