Hoppa till innehåll

Vi lär oss mer och mer om cykling och säkerhet

Varför inträffar en cykelolycka? Hur anpassar vi trafiken till barnen och inte tvärtom? Det undersöker två forskningsprojekt som pågår på VTI just nu.

För barn är cykling ett utmärkt sätt att både transportera sig och leka. Foto: Irina Schmidt/Mostphotos.com

I projektet Mer data för färre cykelolyckor samlas en mängd olycksdata in, både från den nationella olycksdatabasen Strada och från intervjuer och enkäter med personer som råkat ut för en cykelolycka eller incident. Målet är att genom ökad kunskap kunna förändra trafiklösningar, regelverk och annat, för att minska antalet cykelolyckor. Projektledare är Jan Andersson, professor på VTI.
Se filmen om Mer data för färre cykelolyckor.

I projektet Aktivt resande – säkert! är barnens trafikupplevelse och naturliga beteende i fokus. Projektet ska undersöka hur barn i en viss ålder uppfattar sin omgivning och hur de beter sig utifrån det. Målet är att förbättra barns villkor i trafiken så att de på ett säkert sätt kan vara aktiva både till/från skolan och på fritiden. Projektledare är Katja Kircher, forskningsledare på VTI.

Projektet söker elever till en pågående enkät om skolvägar. Läs mer och svara på enkäten här.

Se filmen om Aktivt resande – säkert!

Mer information om projekten hittar du på Länsförsäkringars sida.

Båda projekten finansieras av Länsförsäkringars forskningsfond.