Hoppa till innehåll

Forskarnätverk

Vi ber om en minut av din tid.

Vi har sedan en tid ett nätverk för cykeldoktorander och handledare och har fått förfrågningar om att initiera ett liknande nätverk för seniora cykelforskare och vill undersöka intresset. Om du har disputerat inom något ämne med koppling till cykling så vill vi gärna veta vad du tycker om tanken på ett nätverk. Du fyller då i enkäten här senast 9 april 2021.

Om intresse finns går vi sedan vidare och planerar gemensamt inriktning och syfte, t.ex. projektgenerering, uppvaktning av finansiärer, erfarenhets- och/eller kunskapsutbyte, eller annat. OM du tycker att det låter intressant så uppmanar vi dig dessutom att registrera dig till nätverket här.

Vi återkommer med mer information i mitten av april, till dig som har gjort det. Tack på förhand!

IN ENGLISH

We ask for a minute of your time.

For some time now, we have a network for doctoral students and supervisors and have received inquiries about initiating a network for senior bicycle researchers, so we want to investigate the interest. If you have a post-graduate degree in an area linked to cycling we would like to know what you think about a network. We ask you to please respond to our inquiry here no later than April 9, 2021.

If there is an interest we will jointly proceed and plan for a common focus and purpose, for example project generating/funding, exchange of experiences and/or knowledge, or something else. IF you think this sounds interesting, we also ask you to register to our network here.

If you do, we will return to you with more information mid-April. Thank you in advance!