Hoppa till innehåll

Kunskapsbehov och lösningar kopplat till cykling – Vad behöver du?

ETT PAR MINUTER OM DITT KUNSKAPSBEHOV – Cykelcentrum genomför just nu en undersökning som vänder sig till dig som på något sätt i ditt arbete behöver fatta beslut om åtgärder för att möta den snabbt växande cyklingstrenden. Kanske upplever du en osäkerhet om vad som är bästa lösningen utifrån vad forskningen säger i frågor som påverkanskampanjer, omledning vid vägarbeten, drift och underhåll, stadsplanering, säkra trafikmiljöer, barn och cykling, påverkan på hälsan och miljön m.m.

Vi vill se var kunskapsbehoven är som störst och vilka lösningar som du efterfrågar. Därefter planerar vi att, tillsammans med våra nätverk, försöka möta de behoven i de fall det inte redan finns former för det. Vi ber dig därför avsätta ett par minuter på att ge dina synpunkter här nedan. Ditt svar hanteras helt anonymt och inga personuppgifter sparas.

Du hittar enkäten här.

Vi behöver ditt svar senast 2021-01-15.

Tack på förhand!