Hoppa till innehåll

Ökad säkerhet och tillgänglighet för cyklister i byggskedet

Vi på Cykelcentrum får en del frågor kopplat till cyklister och vägarbeten. Många cyklister skadas i singelolyckor och några av dessa sker i samband med vägarbeten. Det finns därför ett behov av ökad kunskap för att kunna anpassa utmärknings- och avspärrningsmaterial samt omledningsvägar för cyklister, både för ökad framkomlighet och för att minska olycksrisken. VTI har just nu ett pågående forskningsprojekt där projektresultaten ska implementeras i standarder för tillfälliga trafikanordningar för oskyddade trafikanter och i styrdokument, rådgivande riktlinjer och utbildningsmaterial kring hur cyklister ska hanteras i byggskeden.

Läs mer om projektet Ökad säkerhet och tillgänglighet för cyklister i byggskedet.