Hoppa till innehåll

Elscootrar i Europa: rättslig status varierar, säkerhetseffekter otydliga

Baserat på information från FERSI:s (The Forum of European Road Safety Research Institutes) medlemmar, har en FERSI-rapport sammanställts om rättslig status, användning och säkerhet för elscootrar i 18 europeiska länder. Det visar sig att den rättsliga statusen varierar mellan länder och att informationen om deras användning och säkerhet generellt sett är knapphändig. Det är dock ett problem som i ökande omfattning uppmärksammas både på myndighetsnivå och från forskningsinstitut.

Based on the input from FERSI members, FERSI compiled a report on the legal status, usage and safety of e-scooters in 18 European countries. It shows that the legal status differs between countries, and that in general the information about their usage and safety is scarce. It is an issue, though, that increasingly receives attention from both governmental bodies and research institutes.

Ladda ner rapporten (engelsk).

Etiketter: