Hoppa till innehåll

Doktorandkurs – Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält

(In English below)

K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, bjuder in till kursen Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält (kurskod VTV015F). Kursen ges via Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och samhälle.

Kursen vänder sig till doktorander som forskar om kollektivtrafik i en bred bemärkelse. Doktorander från olika lärosäten och fakulteter är välkomna att delta. Inga speciella förkunskaper krävs. Kursen ges på svenska eller engelska beroende på deltagarnas önskemål.

Mer information om Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält på svenska. (pdf)


K2, National Knowledge Center for Public Transport invites to the course Public Transport Research – an Overview (course code VTV015F). The course is held in cooperation with Lund University, Department of Technology and Society.

The course is aimed for doctoral students who are doing research in public transport in a broad sense. Doctoral students from different Universities and Faculties are welcome to participate. No special prior knowledge is required. The course is given in Swedish or English depending on the participants.

More information on Public Transport Research – an Overview, in English. (pdf)