Hoppa till innehåll

BELYSA – Workshop om belysning för cyklister och fotgängare

Tillsammans med Lunds tekniska högskola bjuder Cykelcentrum in till en gratis halvdag om cykling i mörker
14 oktober kl 13.00-16.15 via Zoom.

Forskningsledare Katja Kircher inleder med en presentation av resultat från ett forskningsprojekt där VTI tagit fram metoder för att objektivt beskriva en cykelbelysnings egenskaper som sedan använts för att genomföra tester av ett antal cykellysen. Projektet har finansierats av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond.

Därefter inleder vi workshopen BELYSA, där ett antal frågor kommer att diskuteras:

Hur väl fungerar stadens gång- och cykelbanor? Fungerar de lika väl i dagsljus och mörker? Vilka skillnader i upplevelsen av miljön finns mellan fotgängare och cyklister? Kan utformningen av miljön förbättra förutsättningarna för resor till fots och med cykel året runt?

Mer information om program och anmälan hittar du här.